หลักสูตร เข็มทิศจิตใต้สำนึก The Power NLP (Master)
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก  เป็นการสัมมนา  ไม่ใช่การบำบัด  ผู้เข้าเรียนต้องเซ็นเอกสารยืนยันว่ามีความปกติ  สามารถดูแลตัวเองได้  และมีวิจารณญาณครบถ้วนในการเลือกใช้เทคนิคต่างๆ จากการเรียน

คนมากมายไม่อนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จ เพราะติดค้างบางอย่างจากครอบครัว

ถึงแม้ว่า NLP จะสนใจการเคลื่อนคน ในปัจจุบัน ด้วยเทคนิค ทางระบบประสาทและสมอง แต่สำหรับห้องเรียนเข็มทิศ แต่ละคนจะได้กลับไปเทขยะ ที่เคยซ่อนอยู่ในใจตัวเอง โดยไม่ต้องบอกเรื่องราวนั้นกับใคร

 

NLP ย่อมาจาก Neuro-Linguistic Programming

 

NLP คือเทคนิคการจัดพฤติกรรมของสมองและจิตใต้สำนึก (Neuro) โดยใช้ชุดภาษาพูดและทางกาย (Linguistic) เพื่อช่วยให้บุคคลแปลความสิ่งที่มากระทบใหม่แล้วตอบสนองเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์กับชีวิต (Programming)

 

NLP มักใช้การจัดคลื่นสมองให้อยู่ในภาวะที่เหมาะกับการสร้างความเปลี่ยนแปลง (trance, ultered state)

1) NLP คือ ระบบการสื่อสารเพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการและดีกับชีวิตโดยการจัดระบบความคิดความรู้สึกที่เกี่ยวข้องใหม่

2) NLP คือ ระบบจิตวิทยาความสุขที่ช่วยให้รู้ตัวเองและสื่อสารอย่างแม่นยำเพื่อเปลี่ยนความคิดความรู้สึก

 

ผู้เข้าอบรมกับเข็มทิศเอ็นแอลพี (compassNLP) ในหลักสูตรยาวจะได้รับใบประกาศณียบัตร Licensed Practitioner of NLP ซึ่งเซ็นต์โดย ดร.แบนด์เลอร์ผู้คิดคำว่าเอ็นแอลพี และเป็นผู้สอนครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง ตั้งแต่ หลักสูตรพื้นฐานของเอ็นแอลพี ไปจนถึงหลักสูตรขั้นสูง และหลักสูตรผู้สอนเอ็นแอลพี

 

NLP ในปัจจุบันถูกใช้อย่างกว้างขวางในฐานะระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ในการเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและพฤติกรรม เพื่อช่วยให้เราสร้างชีวิตอย่างที่เราต้องการ

 

NLP ช่วยให้เรามีการสื่อสารที่ได้ผลแม่นยำ มีความรู้ตัว จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดความรู้สึกให้ได้รับผลลัพธ์ในชีวิตที่ต้องการ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 086-745-0777

        086-745-1777

        086-745-9777

 

การเรียนในทุกหลักสูตร  ครูผู้สอน คือผู้บอกทาง  ผู้เรียนต้องลงมือฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

                                                                                                                                                                       

*ผู้จัดสามารถยกเลิกตารางและเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ได้ตามความเหมาะสม