•  
  •  
  •  

มีความสุขกับสิ่งเล็กๆเป็นจึงมีความสุขกับสิ่งยิ่งใหญ่ได้ : [ 16 ก.ย. 2555 ]

มีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ เป็นจึงมีความสุขกับสิ่งยิ่งใหญ่ได้ ครูอ้อย เข็มทิศ